Mobilní dětské koutky

 

Smyslem mobilního dětského koutku je zabezpečení aktivní zábavy pro děti na Vaší akci osobami s pedagogickými zkušenostmi bez přítomnosti rodičů. Nejčastěji se jedná o děti ve věku 3 – 8 let. Obsluha koutek dozoruje, dětem pomáhá a motivuje je ke hře a k aktivním činnostem, a to vše v souladu s osobností dítěte a s provozním řádem dětského koutku.

Dětský koutek obsahuje kreativní materiál pro tvorbu dětí, hračky a sportovní vybavení, nábytek pro děti a další potřebné vybavení.

Na předpokládaný počet 10 dětí, personálně zajišťujeme koutek 2 osobami (do 5 dětí 1 osoba, 10 - 15 dětí 3 osoby, atd.).

Dětský koutek je možné umístit prakticky kdekoli v souvislosti s pořádanou akcí. Nejideálnějším prostorem pro dětský koutek je ohraničený prostor, ať už v rámci interiéru nebo přizpůsobením venkovních prostor. Pro akce v exteriéru disponujeme, mimo jiného vybavení, také party stany o velikosti 2x 3x3m.